Záchranné systémy pro letadla, balóny, vrtulníky a vírníky - INFORMACE PRO ZÁCHRANÁŘE A HASIČE

Záchranné padákové systémy MAGNUM

Informace pro hasiče a záchranáře

Záchranářům, kteří jako první dorazí na místo nehody letounu, hrozí potenciální nebezpečí v podobě neaktivovaného záchranného padákového systému. Ačkoli jsou tato zařízení určena k záchraně lidských životů, v tomto případě, pokud záchranný systém zůstane neaktivovaný, je vysoká pravděpodobnost, že je díky nehodě poškozený a tudíž může hasičům, záchranářům a dalším pozorovatelům způsobit vážná zranění. Je proto nezbytné řídit se následujícími pokyny.

 

 

1) V první řadě je důležité opatrně lokalizovat části záchranného systému, pokud je to možné.

Záchranný padákový systém se skládá z těchto základních komponentů: Padákový komplet v kovovém či laminátovém kontejneru  nebo softpacku - látkovém kontejneru, raketový motor v raketnici (kovové pouzdro trubkovitého charakteru), aktivační klička a aktivační bowden. Pro snazší lokalizaci si pečlivě prohlédněte následující obrázky.

 

 

Aktivační kličky

Jako první zřejmě záchranáři objeví červenou aktivační kličku, která je umístěna v pilotní kabině poblíž pilota. Záchranný systém Magnum může mít různé typy aktivačních kliček:

 

Aktivační kličky na obrázku výše (č.1,2,3,4,5) jsou zajištěny pojistným kolíkem, tzv. quick pinem. Tento qickpin zajišťuje záchranný systém proti náhodné aktivaci a musí být před letem pilotem vždy odstraněn. Prvním krokem pro záchranáře je vložit nějaký kolík, či drátek do místa, které je určeno pro pojistný kolík (quick pin) a tím aktivační kličku zajistit.

 

 

Aktivační klička je dále spojena aktivačním bowdenem, který je připojen k aktivačnímu zařízení raketového motoru.

 

Typy bowdenů

 

Mějte na paměti, že zatažením za bowden  může dojít k aktivaci raketového motoru! Mějte se na pozoru obzvlášť v případě, že se aktivační bowden zdá být díky poškozenému letounu napnutý, poškozený nebo deformovaný!!!

Padák záchranného systému je uložen v kontejneru.

Kontejner může být látkový tzv. softpack nebo kovový (duralový), viz. níže.

Záchranný systém může být umístěn na různých místech letounu. Zatímco kovový (duralový) kontejner je obvykle instalován vně letounu a je tudíž viditelný zvenčí, softpack je vždy instalován uvnitř letounu a je zakryt potahem letounu. Místo, kterým je záchranný systém vytahován raketovým motorem ven z letounu, je označeno těmito štítky:

Součástí záchranného padákové systému je raketový motor, který je umístěn v tzv.raketnici a v případě aktivace raketnici opouští. Raketový motor je umístěn v těsné blízkosti padáku.

 

 

 

2) Identifikujte raketnici s raketovým motorem.

Pokud je letoun silně poškozen, je zde možnost, že již byl raketový motor samovolně aktivován. To poznáte tak, že je padák vytažen z kontejneru, či tak, že se raketový motor nenachází v raketnici. V tomto případě byl raketový motor již zlikvidován není nebezpečný. Může nastat i situace, že v raketovém motoru slož nevyhořela, a tak v případě, kdy se takový motor ocitne v plamenech, může být aktivován žárem.

Pokud tomu tak není, je důležité dbát následujících zásad: Nikdo se nesmí pohybovat ve směru výstřelu rakety! Pokud možno, odstupte na vzdálenost 50 metrů.  Mějte na paměti, že části poškozeného letounu mohly poškodit záchranný systém a ten tak může mít blízko k aktivaci!

 

 

3) Oddělení aktivačního bowdenu.

Lokalizujte místo, kde je aktivační bowden spojen s raketovým motorem a těsně za tímto místem pomocí štípacích kleští na kabely opatrně oddělte raketový motor s raketnicí od bowdenu.

Jakmile je raketový motor oddělen, je relativně neškodný.

Po celou dobu operace se nikdo nesmí nacházet před raketovým motorem, aby nedošlo k poranění či usmrcení v případě náhodné aktivace!

 

 

4) Dejte raketový motor na bezpečné místo a kontaktujte Stratos07.

Dejte raketový motor na bezpečné místo a kontaktujte Stratos07 pro další informace, jak raketový motor bezpečně zlikvidovat a jak dále postupovat.

Kontaktní telefony: +420 603 416 872+420 603 451 819+420 312 658 151

 

 

5) Kontaktujte nás neprodleně.

Pokud není možné postupovat tak, jak je výše zmíněno (například z důvodu velkého poškození letounu), prosíme kontaktujte nás neprodleně.

Kontaktní telefony: +420 603 416 872, +420 603 451 819, +420 312 658 151

NAHORU