Záchranné systémy Stratos 07 s.r.o. > <span>Záchranné systémy pro letadla</span> > Tabulky všech záchranných systémůZáchranné systémy Stratos 07 s.r.o.

Česky English

Maximální vzletová hmotnost vašeho letounu nesmí překročit maximální povolené zatížení záchranného systému.

Pokud maximální rychlost letounu (popř. Vne - maximální nepřekročitelná rychlost) překračuje maximální povolenou rychlost pro použití záchranného systému, může být záchranný systém do letadla nainstalován v případě, že je pilot řádně poučen o nutnosti tuto rychlost pro použití ZS respektovat. Zároveň se nedoporučuje instalovat záchranné systémy, které jsou konstruovány na významně vyšší max. rychlosti a hmotnosti než vykazuje letoun, kam má být záchranný systém instalován.

Softpack nebo kontejner? Zde záleží na volbě místa instalace záchranného systému v letounu. Záchranné systémy zabalené do softpacku se instalují zásadně uvnitř letounu. Záchranné systémy zabalené v duralovém kontejneru se instalují převážně vně letounu. V případě, že se instalují dovnitř letounu, či je tento záchranný systém umístěn za oddělitelným krytem, musí být tento kryt dostatečně velký, aby po aktivaci zabezpečil hladké odpadnutí duralového víka záchranného systému.

 

 

 

Tabulky všech záchranných systémů

Jednoduchý vyhledávač záchranných systémů

Instalace a funkce záchranných systémů

Revize záchranných systémů