Záchranné systémy pro letadla, balóny, vrtulníky a vírníky - ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY PRO VRTULNÍKY A VÍRNÍKY

ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY PRO VRTULNÍKY A VÍRNÍKY

Instalace záchranného systému Magnum do vírníků a vrtulníků

Technické řešení těchto záchranných padákových systémů zajišťuje bezpečnost posádky v podstatě jakéhokoli typu letounu s rotujícím křídlem.

Záchranný systém se vystřeluje vodorovně do strany, kde jsou listy rotoru nastaveny s úhlem náběhu ve směru letu, tedy se pohybují dopředu. Hlavní úchyt lana je veden do záchranného systému obšívkou kabiny od osy rotoru kolem které vytváří smyčku. Lano musí být ocelové nebo aramidové o pevnosti min.6G. Délka lana musí být minimálně o 2m delší než je poloměr rotoru!

V úvahu přicházejí dvě varianty řešení záchranných padákových systémů pro tyto letouny (viz. níže).

Každá instalace musí být konzultována a schválena výrobcem letounu!

 

 

Vírníky

 

Kotevní lano je připevněno ke kruhovému držáku lana.
Záchranný systém se vystřeluje vodorovně do strany kolmo na směr letu na stranu, kde jsou listy rotoru nastaveny s úhlem náběhu a pohybují se ve směru letu.
Po prosmeknutí kotevního lana přes otáčející se listy rotoru dojde k naplnění vrchlíku.
Axiální ložisko poté zajišťuje eliminaci vlivu otáčení rotoru na spojovací lano, padákové šňůry a vrchlík padáku.

Vrtulníky

 

V tomto technickém řešení je záchranný padák spojen přes padákové šňůry, spojovací lano a kotevní lano se závěsnými oky otočného závěsu.
Záchranný systém se vystřeluje vodorovně do strany, kde jsou listy rotoru nastaveny s úhlem náběhu ve směru letu a pohybují se ve směru dopředu.
Po prosmeknutí kotevního lana přes otáčející se listy rotoru dojde k naplnění vrchlíku.
Axiální ložisko zajišťuje eliminaci vlivu otáčení rotoru na spojovací lano, padákové šňůry a vrchlík padáku.

NAHORU