Záchranné systémy Stratos 07 s.r.o. > <span>Záchranné systémy pro letadla</span> > Revize záchranných systémůZáchranné systémy Stratos 07 s.r.o.

Česky English

Revize záchranných systémů

 

Jak často záchranný systém poslat na revizi?

Každý záchranný systém musí být během doby své životnosti zaslán po 5/6 letém cyklu používání na revizi. U všech záchranných systémů vyrobených před červencem 2007 a záchranných systémů bez slideru je cyklus revizí 5ti-letý, u záchranných systémů se sliderem vyrobených od července roku 2007 je tento cyklus 6ti-letý. (Četnosti revizí záchranných systémů najdete v našich tabulkách). Datum revize/doba použitelnosti konkrétního záchranného systému je vždy vyznačena na štítku výrobku.
 

Jak probíhá revize?

Při revizi jsou zkontrolovány všechny součásti záchranného systému. Padák je vybalen, zkontrolován jestli není poškozen, zkouší se propustnost a pevnost materiálů, dále je vyvětrán, na několik dní vyvěšen a následně znovu přebalen a zalisován do kontejneru. Raketový motor je repasován nebo vyměněn za nový. Veškeré vadné díly záchranného systému, či díly podléhající chemickému procesu stárnutí jsou vyměněny.

Padák je vybalen, všechny jeho části jsou zkontrolovány, je vyvětrán a na několik dní vyvěšen.
Dále se zkouší propustnost a pevnost materiálů.
Následně je padák znovu precizně přebalen dle přesných postupů.
Následně je padák znovu precizně přebalen dle přesných postupů.
Následně je padák znovu precizně přebalen dle přesných postupů.
Všechny součásti jsou pečlivě zkontrolovány, včetně kontroly jednotlivých šňůr.
Padák je precizně přebalen dle přesných postupů.
Padák je precizně přebalen dle přesných postupů.
Padák je precizně přebalen dle přesných postupů.
Padák musí být zalisován.
Lisování je měřeno a data z lisu jsou uchovávána.

Můj záchranný systém byl mechanicky poškozen/kontaminován/padák namočen, je nadále funkční?

V takovém případě je nutné záchranný systém poslat na revizi neprodleně. Pokud je však padák namočen, je nutné ho nejprve vybalit, nechat uschnout a až následně ZS zaslat na revizi. Pokud by byl padák namočen do slané vody, je nutné ho nejprve namočit do sladké vody, následně nechat uschnout a až poté zaslat na revizi.

Jestliže si nejste jisti spolehlivostí systému z jakýchkoliv důvodů, neprodleně nás či některého z našich dealerů prosím kontaktujte.

Zkouška padáku - namočený, 12 let bez revize

Revize záchranných systémů
Revize záchranných systémů
Revize záchranných systémů
Revize záchranných systémů
Revize záchranných systémů
Revize záchranných systémů
Revize záchranných systémů

Jak odeslat záchranný systém na revizi?

Před odesláním systému k výrobci je třeba kontaktovat svého dealera nebo přímo nás, aby byla zajištěna bezpečná přeprava výrobku k výrobci.

Výrobek se zásadně přepravuje ve schváleném přepravním obalu.

Co mám dělat se záchranným systémem po skončení technické životnosti výrobku?

Po skončení technické životnosti výrobku musí uživatel výrobek zaslat zpět k výrobci, který provede jeho delaboraci a zajistí likvidaci paliva RM v souladu s platným zákonem !!!

Výrobce zákazníkovi zašle ZS po tomto úkonu nazpět.

Tabulky všech záchranných systémů

Jednoduchý vyhledávač záchranných systémů

Instalace a funkce záchranných systémů

Revize záchranných systémů